POĽOVNÍCTVO: Kontrola NKÚ zistila, že Lesy SR nemali zdokumentovaný proces výberu poľovných revírov a odpredaj odstrelu zveri

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) počas kontroly zistil, že Lesy SR nemali zdokumentovaný proces výberu poľovných revírov a odpredaj odstrelu zveri.
BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Výšky náhrady za ich užívanie či odstrel zveri neboli primerané. Kontrolný úrad skontroloval vzorku 20 revírov, v ktorých bol zadaný odpredaj odstrelu zveri. V jednom z revírov bola zmluva o predaji podpísaná až na viac ako 30 rokov, v dvoch prípadoch bol odstrel predaný aj bez rozhodnutia hodnotiacej komisie. Vyplynulo to z kontroly NKÚ, ktorá sa zamerala na systém prenájmu poľovných revírov v rokoch 2018 až 2021. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

NKÚ odporúča novelizovať zákon o poľovníctve a upraviť otázky, ktoré sa týkajú zhromaždení vlastníkov poľovných revírov a zastupovanie záujmov štátu. Súčasná legislatíva výkonu poľovníctva je nejednoznačná a existuje priestor na jej obchádzanie a netransparentné konanie, tvrdí úrad. V minulosti tento priestor umožnil ľuďom ľahšie a bez verejných súťaží dostať sa do poľovných revírov.

„Jasné pravidlá a kritériá pri nakladaní s poľovnými revírmi a štátnymi poľovnými pozemkami a ich dôsledná kontrola znížia riziko možného netransparentného konania,“ upresnil podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo. Tvrdí, že je potrebné aj upraviť povinné pozývanie zástupcov štátu na zhromaždenie vlastníkov, podmienky preukazovania podielov, ich aktuálnosť a kontrolu správnosti údajov. „Kontrola potvrdila nedostatky v správe štátnych pozemkov pri výkone poľovníctva ako aj zneužívanie odpredaja odstrelu zveri v štátnych revíroch na obchádzanie transparentného procesu výberu užívateľa poľovného revíru, pričom samotný odpredaj mal v konečnom dôsledku charakter dlhodobého prenájmu, resp. využívania revíru,“ zdôraznil Ivančo. Dodal, že odpredaj odstrelu v štátnych revíroch na dobu aj viac ako 10 rokov a neskoršie dodatky k zmluvám potvrdzovali, že cieľom bolo užívanie revíru. Odpredaj odstrelu a poľovný hosť sa stal dlhodobým hosťom.

Na Slovensku bolo ku koncu roka 2021 evidovaných 1 884 poľovných revírov s výmerou 4,5 milióna hektárov. Priemerná výmera jedného poľovného revíru je dvakrát väčšia ako u našich západných susedov. Štátny podnik Lesy SR a Slovenský pozemkový fond patria k dominantným správcom poľovných revírov. Obe inštitúcie postupovali podľa NKÚ na zhromaždeniach vlastníkov rovnako. NKÚ potvrdil, že chýba národný register poľovných revírov s aktuálnou vlastníckou štruktúrou poľovných pozemkov a hlavne ich výmerou. Kontrolný úrad urobil porovnanie medzi Národným lesníckym centrom o počte poľovných revírov s vlastníckym podielom poľovných pozemkov Lesov SR. V 133 revíroch nemali Lesy SR zaznamenané podiely na poľovných pozemkoch vo svojej evidencii, aj výmery revírov boli neaktuálne.


Beiträge des Autors SITA
Das könnte Sie interessieren
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.